Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Określ, ile chciałbyś wpłacać na swoje konto IKZE: Jak często i ile chciałbyś wpłacać na swoje konto IKZE?

Maksymalny roczny limit wpłat na IKZE w 2017 r. wynosi 5 115,60 zł


Wykorzystujesz % rocznego limitu wpłat na IKZE,
w 2017 r. możesz jeszcze wpłacić .

Podaj nam jeszcze kilka szczegółów:

Twoje oszczędności

Szacowana wysokość kapitału zgromadzonego na IKZE: Suma Twoich wpłat na IKZE: Sumaryczna oszczędność na podatku od dochodów (zysków) kapitałowych:Wypłaty z IKZE

Twój szacowany kapitał emerytalny netto wypłacany co miesiąc

Załóż Konto IKZE online

Twoja szacowana ulga podatkowa z IKZE za bieżący rok może wynieść:

w całym okresie
oszczędzania
za bieżący rok

Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 18%: Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 32%: Przy opodatkowaniu wg skali liniowej 19%:

Raport IKZE

W celu personalizacji wygenerowanego raportu proponujemy wpisanie poniżej imienia oraz nazwiska

Ważne informacje

Założenia
Źródło danych - obliczenia własne Legg Mason TFI SA. W wyliczeniach założono inflację równą 0%, regułę procentu składanego z kapitalizacją odpowiadającą w okresie wpłat częstotliwości wpłat, a w okresie wypłat odpowiadającą częstotliwości wypłat, wpłaty dokonywane na początku okresu, a wypłaty na koniec okresu.

Przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią prognozy. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. 
Czytaj więcej
Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1147). Wpłaty na IKZE są odliczane od podstawy opodatkowania do maksymalnego limitu ustalanego każdorazowo w danym roku. W przypadku wypłat po ukończeniu 65. roku życia oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych, od kwoty wypłaty pobrany zostanie podatek ryczałtowy w wysokości 10%. W przypadku wcześniejszego zwrotu, otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rozliczeniu PIT za rok, w którym dokonamy wypłaty. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Kalkulator przygotowany wg stanu wiedzy na dzień 2.01.2015 r.

do góry