Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Jak często i ile chciałbyś wpłacać na swoje konto IKE?

Maksymalny, roczny limit wpłat na IKE w 2017 r. wynosi 12 789 zł


Wykorzystujesz % rocznego limitu wpłat na IKE,
w 2017 r. możesz jeszcze wpłacić .

Podaj nam jeszcze kilka szczegółów:

Twoje oszczędności

Szacowana wysokość kapitału zgromadzonego na IKE: Suma Twoich wpłat na IKE Szacowany zysk Zaoszczędzony podatekWypłaty z IKE

Twój szacowany kapitał emerytalny netto wypłacany co miesiąc

Załóż Konto IKE online

Twoja szacowana ulga podatkowa z IKE za bieżący rok może wynieść:

Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 18%:
Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 32%:
Przy opodatkowaniu wg skali liniowej 19%:

Raport IKE

W celu personalizacji wygenerowanego raportu proponujemy wpisanie poniżej imienia oraz nazwiska

Ważne informacje

Założenia
Źródło danych - obliczenia własne Legg Mason TFI SA. W wyliczeniach założono inflację równą 0%, regułę procentu składanego z kapitalizacją odpowiadającą w okresie wpłat częstotliwości wpłat, a w okresie wypłat odpowiadającą częstotliwości wypłat, wpłaty dokonywane na początku okresu, a wypłaty na koniec okresu.

Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Przedstawione obliczenia i wykresy mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią prognozy. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. 
Więcej
Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podstawą prawną prowadzenia IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1776). Wpłat na IKE dokonywać można do wysokości maksymalnego limitu ustalanego każdorazowo w danym roku. Wypłata z IKE jest zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych, o ile zostanie wykonana po osiągnięciu określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat do IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Kalkulator przygotowany wg stanu wiedzy na dzień 2.01.2017 r.

do góry