Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Korzystaj z ulgi podatkowej!

Odlicz wpłaty na IKZE od swojego dochodu i odzyskaj nawet do
1 636,99 zł
* ulgi w rozliczeniu PIT za 2017 r.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to specjalne konto, które daje możliwość odkładania środków na przyszłość i jednocześnie odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych wpłat na konto. Kwota ulgi zależy od Twoich wpłat i wysokości podatku dochodowego, jaki ponosisz. Limit wpłat ustalany jest corocznie przez Ministra Pracy. W 2017 roku na IKZE możesz wpłacić aż 5 115,60 zł! Dzięki temu masz szansę odzyskać nawet do 1 636,99 zł* w rozliczeniu PIT za 2017 r. Sprawdź swoje możliwości!

*Przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Dlaczego warto wybrać IKZE Legg Mason?

Ulga podatkowa w 4 wymiarach!

Poczuj ulgę!

Dzięki IKZE z Legg Mason możesz zyskać poczwórną ulgę podatkową:

  • Wpłaty dokonane w danym roku na IKZE możesz odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT
  • Wypłata środków (po spełnieniu warunków określonego wieku i stażu oszczędzania) podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w preferencyjnej stawce w wysokości jedynie 10%
  • Nie zapłacisz podatku od zysków w wysokości 19% 
  • W przypadku dziedziczenia środków zgromadzonych na IKZE, wskazane przez Ciebie osoby nie zapłacą podatku od spadków i darowizn.
IKZE Legg Mason

Jasne warunki prowadzenia konta

Przejrzyste opłaty!

Otwierając IKZE z Legg Mason, otrzymujesz wyjątkowe warunki:
  • 400 zł opłaty za otwarcie konta (pobierane jednorazowo lub w 2 ratach)
  • nie płacisz za dopłaty środków
  • nie ponosisz kosztów za prowadzenie konta
  • brak opłat za przenoszenie środków między funduszami
  • wypłaty i zwroty po 1. roku prowadzenia konta nie generują dodatkowych opłat.
  • Nie wymagamy dokonywania regularnych wpłat! Konto działa na zasadzie „mam to wpłacam – nie mam nie wpłacam”

IKZE Legg Mason

Elastyczność zarządzania kontem

Decyduj niezależnie!

IKZE z Legg Mason daje Ci poczucie niezależności.

Sam możesz decydować o wysokości i częstotliwości wpłat na konto, pamiętając jedynie, że pierwsza wpłata musi wynieść min. 500 zł, a każda kolejna min. 100 zł.

Możesz również bez opłat zmieniać swoją strategię inwestowania i ustalić podział wpłat między funduszami.
IKZE Legg Mason

Zabezpieczenie na jesień życia!

Zaplanuj przyszłość!

Dzięki IKZE możesz budować swoją lepszą przyszłość i dajesz sobie szansę na polepszenie standardu życia w późniejszych latach. Ponadto oszczędności z IKZE mogą stanowić zabezpieczenie dla Twoich bliskich, gdyż podlegają one dziedziczeniu przez wskazane przez Ciebie osoby.

Weź sprawy w swoje ręce i bądź niezależny od ZUS i OFE!
IKZE Legg Mason

Strategie inwestowania

Mając na uwadze różne cele, wiek, oczekiwania i możliwości naszych klientów, zadbaliśmy o wybór strategii inwestycyjnych, dopasowanych do rozmaitych potrzeb. Przygotowaliśmy strategie zarówno dla doświadczonych inwestorów, którzy mogą stworzyć swój własny portfel inwestycyjny z palety funduszy Legg Mason, a także gotowe rozwiązania modelowe, w których ryzyko inwestycyjne dopasowuje się do wieku oszczędzającego. Poznaj swoje możliwości!


Strategia podstawowa z subfunduszem LM Stabilny

Wybierając LM Stabilny prawdopodobnie jesteś inwestorem długoterminowym, akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, mając na uwadze głównie cele emerytalne. Oczekujesz stopy zwrotu wyższej niż te oferowane na depozytach bankowych, funduszach dłużnych, gotówkowych i rynku pieniężnego.

LM Stabilny inwestuje część środków w akcje, jednak większy nacisk położony jest na dłużne papiery wartościowe, np. obligacje. Ten subfundusz daje Ci możliwość inwestowania w znacznej mierze w papiery dłużne, emitowane przez Skarb Państwa oraz w papiery komercyjne.

Podsumowując:
- modelowo 35% środków inwestujesz w akcje, głównie polskich spółek
- większość środków inwestujesz w obligacje Skarbu Państwa, dłużne papiery komercyjne i instrumenty rynku pieniężnego (około 65 % Twoich inwestycji)


Strategia indywidualna

Wybierając Strategię Indywidualną prawdopodobnie jesteś inwestorem zdecydowanym i świetnie orientującym się w regułach rynku kapitałowego. Sam budujesz swój portfel inwestycyjny, decydując, w który z funduszy Legg Mason zostaną one alokowane.
W zależności od Twoich decyzji, możesz wybrać kilka funduszy/subfunduszy lub zdecydować się na inwestycję tylko w jeden fundusz/subfundusz.
Lista dostępnych funduszy/subfunduszy, z których możesz stworzyć własny portfel inwestycyjny:

Pamiętaj, że w jednym funduszu/subfunduszu możesz ulokować co najmniej 5% lub kwotę będącą wielokrotnością 5% Twojej wpłaty.

Strategia modelowa - „Cykl Życia”

Wybierając Strategię modelową „Cykl Życia” prawdopodobnie jesteś inwestorem, który chciałby zdywersyfikować ryzyko i uzależnić model inwestycji od swojego wieku i potrzeb.
Z góry określamy strategię inwestycyjną dla Ciebie, dopasowujemy ją jednak do Twojego wieku – im jesteś starszy, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne staramy się dla Ciebie wybierać, dopasowując działania tak, aby były one nadal wyjątkowo korzystne.
Cykl Życia to strategia bardzo komfortowa – oszczędzamy Twój cenny czas, gdyż podejmowanie decyzji o alokacji Twoich środków odbywa się automatycznie, a Ty zbierasz owoce swoich inwestycji.

 

Sposób alokacji środków w ramach strategii modelowej "Cykl Życia" przedstawia tabela oraz wykres poniżej:

 

Wiek do 45 pow. 45 do 50 pow. 50 do 55 pow. 55 do 60 pow. 60 do 65 pow. 65 do 70 pow. 70
Legg Mason Pieniężny 0% 0% 0% 0% 40% 60% 70%
Legg Mason Stabilny 40% 60% 80% 100% 60% 40% 30%
Legg Mason Akcji 60% 40% 20% 0% 0% 0% 0%


POZNAJ MOŻLIWOŚCI IKZE Z LEGG MASON

Obejrzyj film i sprawdź, co możesz zyskać!

Buduj swoją przyszłość, korzystając jednocześnie z ulgi podatkowej! 

NIEZAPOMINAJKA
przypomnienia o możliwości wpłat na IKZE

Ustaw przypomnienie

PRZENIEŚ SWOJE IKZE
zacznij inwestować z Legg Mason

Przenieś IKZE do Legg Mason

OTWÓRZ IKZE Z LEGG MASON
oszczędzaj na swoją przyszłość

Załóż IKZE online

Niezapominajka Legg Mason

Nie zapomnij o wpłatach! Skorzystaj z bezpłatnej usługi przypominania za pomocą wiadomości e-mail o możliwości dokonania wpłat na IKZE. Dowiedz się więcej


Jak często chcesz otrzymywać przypomnienia?

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie adresu mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie zgody na otrzymywanie od Legg Mason TFI SA z siedzibą w Warszawie lub zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych (dalej „Legg Mason”) drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji od Legg Mason dotyczących produktów, usług lub promocji.

Dziękujemy,
formularz został wysłany

Przepraszamy.
Wystąpił błąd. Spróbuj później.

do góry