ZMIANA ZARZĄDZAJĄCEGO FWP PKP SFIO

Od dnia 27. września 2014 r. Legg Mason TFI SA nie zarządza Funduszem Własności Pracowniczej PKP SFIO. Nowym zarządzającym funduszem FWP PKP SFIO jest ING TFI SA. Zmiana zarządzającego w żadnym stopniu nie wpływa na bieżącą obsługę uczestników FWP PKP SFIO. W dalszym ciągu wypłaty środków można dokonać w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. Numery telefonów do serwisu z wyceną Funduszu pozostają bez zmian.

Obsługa Uczestników Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO:

Tel. (022) 640 09 78
(od 9.00 do 17.00 w dni robocze)