Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znów dostępny dla inwestorów

5 maja 2011 r. rozpoczyna się III subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ – subskrypcja serii C. Minimalna inwestycja dla jednej osoby to 10 certyfikatów inwestycyjnych*, w cenie emisyjnej 1.296,33 PLN[1] za każdy certyfikat. Możliwość składania zapisów kończy się 24 maja 2011 r.

Jeden z najlepszych funduszy na rynku akcji ponownie zostaje udostępniony zainteresowanym. Certyfikaty inwestycyjne funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, który dzięki swojej agresywnej strategii inwestycyjnej zarobił w 2010 roku 34,3 proc. (trzeci wynik wśród funduszy akcyjnych), będą możliwe do nabycia w dniach 5-24 maja 2011 r.

- Już po raz trzeci w ciągu dwóch lat decydujemy się na przeprowadzenie subskrypcji naszego funduszu, ponieważ widzimy doskonałe okazje inwestycyjne wśród spółek notowanych na GPW i chcielibyśmy, aby klienci z nich skorzystali – tłumaczy Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI S.A. Strategia naszego funduszu zamkniętego świetnie się sprawdza. Wyniki, jakie ten produkt wypracowuje oraz niezmienna polityka inwestycyjna pozwalają wierzyć, że nasi obecni i potencjalni Klienci będą usatysfakcjonowani przyszłymi zyskami – dodaje.

Działający od sierpnia 2009 roku Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz o unikalnej charakterystyce. Jego profil działalności zakłada wysoką koncentrację kapitału, przeciętnie na 10-20 spółkach w portfelu jednocześnie. W pięć największych inwestycji funduszu może być zaangażowane nawet do 75 proc. wartości aktywów netto. Unikanie przesadnej dywersyfikacji oraz podejście fundamentalne w selekcji spółek, to klucz do systematycznego osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Strategia Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ zakłada inwestowanie przede wszystkim w spółki dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Nasz sposób działania bazuje na analizie fundamentalnej. Analizujemy informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych, zbieramy dane, spotykamy się z przedstawicielami spółek. Podstawą decyzji inwestycyjnych są zawsze nasze własne przemyślenia, staramy się nie podążać za ogólnie przyjętym tokiem rozumowania. Tylko w takim przypadku mamy szanse na pokonywanie rynku – tłumaczy Piotr Rzeźniczak, szef Zespołu Inwestycji Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.

Spółka, w którą Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ zaangażuje środki swoich klientów musi mieć trwałą przewagę konkurencyjną, charakteryzować się rzetelnością i stabilnością zarządzania oraz, co oczywiste, posiadać bardzo dobre perspektywy rozwoju i generowania w sposób powtarzalny zysków operacyjnych. Krótkoterminowe spekulacje poprzez wykorzystywanie tzw. market-timingu nie jest przez zarządzających Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. brane pod uwagę.

Na koniec 2010 roku fundusz dysponował udziałami w takich firmach jak: Bogdanka, Indykpol, Tauron, OMV AG, Instal Kraków, Prochem, Remak, PGF i Elektrotim.

Według stanu na 29 kwietnia 2011 roku aktywa funduszu miały wartość 67,84 mln PLN. Zmiana wartości certyfikatu LM Akcji Skoncentrowany FIZ w 2010 roku (od 31.12.2009 r. do 31.12.2010 r.) wyniosła +34,3 proc., co było zdecydowanie jednym z najlepszych wyników inwestycyjnych wśród wszystkich funduszy akcji dostępnych na polskim rynku. W tym samym okresie indeks szerokiego rynku WIG osiągnął wynik +18,8 proc. Od początku istnienia funduszu tj. od 3 sierpnia 2009 roku do ostatniej wyceny (28.04.2011) wartość certyfikatu wzrosła o +29,6 proc.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii C funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ prowadzą:

- Domy Maklerskie i Inwestycyjne: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Millennium Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
- Banki: wybrane oddziały Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku Millennium S.A., Deutsche Banku PBC S.A.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na dedykowanej funduszowi stronie internetowej www.skoncentrowany.pl. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opublikowanym na www.skoncentrowany.pl.

* za wyjątkiem sytuacji określonych w prospekcie emisyjnym


[1] 28.04.2011 - dzień ostatniej wyceny funduszu, po jakiej przyjmowane będą zapisy na certyfikaty

2011-05-05

Aktualności

IKE z Legg Mason 5. rok z rzędu liderem rankingów

2012-11-19

95,4% - taki wynik wypracował Legg Mason Akcji FIO w ciągu ostatnich ośmiu lat - czyli od początku istnienia IKE w Polsce. Według „Rzeczpospolitej” był to najbardziej efektywny fundusz, oferowany w ty więcej